Reklamation

Produktionsfel och transportskador är tyvärr sånt som händer. Vi hjälper dig så gott vi kan om du upptäcker fel med din order. Nedan följer information för dig som vill göra en reklamation.

Det är mycket viktigt att du kontrollerar varje tapetrulle 1. när du tar emot din order. 2. innan du skär till våderna. 3. innan du sätter upp den. En uppsatt tapetrulle anses som godkänd av dig. 

Det är också extremt viktigt att du alltid följer instruktionerna på rullen för montering. Underlaget ska vara anpassat för uppsättning av tapet.
Är du osäker är det bättre om du kontaktar en målare eller din lokala färghandel så kan de hjälpa dig med såväl underlag som passande lim till din tapet (ta med rullen).

Om levererad produkt är transportskadad eller om fel produkt har levererats till dig så bör du reklamera så snart som möjligt per e-post till På Tapetens kundtjänst, kundservice@pa-tapeten.se. I mailet uppger du ditt beställningsnummer med en närmare beskrivning av felet - bifoga även bilder.

En reklamation ska ske inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att du som kund upptäckt felet anses ha lämnats i rätt tid. Tre år efter leveransen går det inte längre att reklamera.

Viktig information
För att reklamationen ska godkännas av våra leverantörer krävs samtliga rulletiketter för ordern, prov på de felaktiga rullarna (speciellt om fel mönsterpass anges som fel, då behövs från alla rullarna) så de kan se att det är fel på rullen och inte på handhavandet vid uppsättning samt medsänd information om vilket lim som använts. Information gällande sparandet av ettiketter samt kontroll av rullarna framgår tydligt på den turkosa lapp du fått med i ditt paket.  
Tänk på att en uppsatt vara normalt är en godkänd vara och att eventuell reklamation eller anmärkning ej godkänns av leverantör. Kontakta oss innan du sänder din retur för att få korrekt ärendehantering.

Ej godkänd reklamation
Exempel på reklamation som inte godkänns av någon leverantör är "resta kanter" och "bubblor" då det beror på uppsättningen ej materialet. Inte heller en tapet som satts med "överlapp" istället för kant i kant då samtliga tapeter i vårt utbud förutom äldre Borosan och Boråstapeter ska sättas kant i kant (det framgår tydligt på rullens ettikett om din tapet är av äldre årgång och ska sättas med överlapp).

Retur av rullarna
Retur vid reklamation ska ske först när du mottagit returinstruktioner från På Tapeten.

Du har rätt att returnera en felaktig produkt på På Tapetens bekostnad förutsatt att du följer våra returinstruktioner. Skulle du returnera produkten på annat sätt till oss än i enlighet med våra returinstruktioner så återbetalar vi den ordinarie (dvs våran) fraktkostnaden till dig, om produkten konstateras vara felaktig.

Transportskada
Ta aldrig  emot ett paket från ombud om du ser det är skadat. Transportskada måste anmälas innan paketet hämtas ut, till transportören eller ombudet. Du ska alltså neka att ta emot paketet om du ser att det är skadat och kontakta oss så hjälper vi dig med kontakten med transportören. 

Vid godkänd reklamation har du rätt att:
• kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt, eller
• behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag, eller
• häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås

Tänk på vid returen

  • Lägg ner kopia på din packsedel/orderbekräftelse i paketet.
  • Emballera produkten väl, tapeter är mycket känsliga.
  • Vi tar inte emot paket som skickas till ombud. Reklamation ska ske enligt överenskommelse och med den översända returettiketten. 

    Vid eventuella tvister följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Senast uppdaterad 14/5 2020.